REGULAMlN

Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktów dostępnych Sklepie Internetowym Format-ka oraz tryb postępowania reklamacyjnego, rodzaje, zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, zasady ich świadczenia, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep. Każdy Usługobiorca korzystający z Usług Elektronicznych Sklepu Format-ka zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

– Sprzedawcą w sklepie internetowym Format-ka jest Katarzyna Ambroziak, adres do doręczeń: Goławicka 1/24, 03-550 Warszawa, adres poczty elektronicznej: format-ka@format-ka.pl.
– Usługobiorcą/Klientem jest osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.
– Usługą Elektroniczną jest usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
– Produkt to przedmiot aktualnie widniejący na stornie www.format-ka.pl, opisany oraz sfotografowany.
– Zamówieniem jest oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
– Umową Sprzedaży jest umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
Formularzem Kontaktowym jest Usługa Elektroniczna dostępna w Sklepie umożliwiająca wysłanie wiadomości do Sprzedawcy.

o produktach

Asortyment w Sklepie Format-ki przedstawiony na witrynie www.format-ka.pl to produkty „handmade” (tłum. wykonane ręcznie) według mojego projektu w dużej części z materiałów nienowych. Swoje produkty wykonuję przy wykorzystaniu jak największej staranności z materiałów, które mogą być:

– materiałami fabrycznie nowymi z hurtowni tkanin, 
– materiałami tapicerskimi będącymi końcówkami bel, skrawkami po produkcji, 
– używanymi ubraniami (swetry, bluzki, spodnie, itp.) i tekstyliami (pościele, poszwy, torby, itp.)
– elementami sztucznej biżuterii i innych tworzyw.

Założeniem produkcji asortymentu w sklepie Format-ka jest tworzenie nowych produktów z materiałów, które pozwalają na ponowne ich odzyskanie i  nadanie im nowej użyteczności. Wszystkie materiały przed użyciem zostały przeze mnie odpowiednio wyprane i wyprasowane oraz odpowiednio przygotowane do procesu produkcji i sprzedaży.

Stworzone przeze mnie produkty są produktami nowymi i nieużywanymi, ale ze względu na to, że wykonuję je z materiałów wtórnie wykorzystywanych może zdarzyć się, że będą nosiły niewielkie ślady użytkowania bądź niedoskonałości. Wszystkie takie elementy zostaną opisane na stronie produktu, albo pokazane na zdjęciach produktu.

sprzedaż

Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Format-ki prowadzona jest sprzedaż wysyłkowa produktów wykonanych metodą rękodzieła. 

W sklepie możecie zakupić dwa rodzaje produktów: 

– produkty gotowe,  zamieszczone w Sklepie na witrynie www.format-ka.pl,
– produkty przygotowywane na Zamówienie (również z Waszych materiałów przesłanych do Format-ki), których wygląd, czas przygotowania i cena będą indywidualnie ustalane drogą mailową: format-ka@format-ka.pl (bądź przez formularz kontaktowy: https://format-ka.pl/kontakt/), Istnieje możliwość wykonania większej ilości Produktów na zamówienie, szczegóły takiego zamówienia, czyli łączna cena Zamówienia, koszt wysyłki oraz sposób płatności ustalane są indywidualnie.

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

– urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
– aktywne konto poczty elektronicznej,
– adres email,
– włączona obsługa plików cookies,
– Javascript.

Sklep posługuje się certyfikatem SSL w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji. 

Zakupu można dokonać bez obowiązku zakładania konta Użytkownika w sklepie. Można również założyć konto Użytkownika.

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w sekcji „Dane i kontakt ze sklepem”.

W celu złożenia Zamówienia należy:

– zalogować się do Sklepu (opcjonalnie),
– wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
– zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
– jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
– kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”

Sprzedawca udostępnia następujący sposób płatności:

– płatność na rachunek bankowy Sprzedawcy: mBank, nr rachunku: 12 1140 2004 0000 3502 7603 6100,
– płatność gotówką Sprzedawcy po wcześniejszym ustaleniu.

Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 2 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dokonanie zapłaty następuje w momencie, gdy Sprzedawca otrzyma należność za Zamówienie na swoim rachunku bankowym. 

Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w chwili odnotowania wpłaty na koncie. Wszystkie przesyłki są rejestrowane. Termin realizacji w przypadku produktów gotowych z Zamówienia to 2-3 dni robocze. Ewentualne opóźnienia w realizacji zamówienia konsultowane są bezpośrednio z klientem. Do terminu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy, który może wahać od 24 godzin do kilku dni i zależy od lokalizacji miejsca dostawy. Możliwa jest wysyłka za pośrednictwem:

– Poczty Polskiej,
– Inpost.

Koszt wysyłki zostanie doliczony przy składaniu zamówienia. Prosimy o dokładne podanie adresu wysyłki, w celu uniknięcia problemów z dostarczeniem towaru.

odstąpienie od umowy

W przypadku przygotowywania produktów na zamówienie, rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji Konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb Konsumentowi nie przysługuj prawo odstąpienia od umowy.

W sytuacji dokonania zakupu produktu gotowego Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów bezpośrednich zwrotu Produktu do Sprzedawcy. Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy lub drogą mailową na adres: format-ka@format-ka.pl

Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Goławicka 1/24, 03-550 Warszawa.

Pamiętaj, że produkt musi być w stanie nienaruszonym i nie może nosić śladów używania.

reklamacja

Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. Jednakże w przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 

Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy lub na adres email: format-ka@format-ka.pl. W reklamacji należy zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

Produkt w ramach procedury reklamacyjnej należy przesłać na adres: ul. Goławicka 1/24, 03-550 Warszawa.

dane osobowe Klienta w sklepie internetowym

Szczegółowa informacja dotycząca zbierania i przechowywania przez Serwis i Administratora danych osobowych Konsumentów niezbędnych do wykonania Usługi Elektronicznej i zawarcia Umowy Sprzedaży znajduje się na stronie Polityki Prywatności: https://format-ka.pl/polityka-prywatnosci/

Dane i kontakt ze sklepem

Adres Sprzedawcy: ul. Goławicka 1/24 , 03-550 Warszawa

Adres e-mail Sprzedawcy: format-ka@format-ka.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: 508944913

Formularz: https://format-ka.pl/kontakt/

Możecie skontaktować się ze mną w kwestii sprzedaży bądź kwestiach dotyczących produktów za pomocą powyższych adresów i numerów telefonów w dni robocze (od pon. do pt.) w godzinach 8.00 – 16.00